AboneGünlük olarak gazetemizi okuyabilir, sayfalar arasında gezebilirsiniz.

ALMANYA’DA YOKSUL SAYISI ARTIYOR

Almanya’da Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün (WSI) yaptığı araştırma, zenginle fakir arasındaki uçurumun gittikçe büyüdüğünü ortaya koydu.

 

Almanya’da da ekonomik büyümeye ve iş pazarındaki olumlu havaya rağmen, gelir dağılımındaki eşitsizlik yeni bir boyut kazandı. WSI uzmanı Dorothee Spannagel, gelir dağılımındaki eşitsizlik yavaşlamış olsa bile, zengin-fakir arasındaki uçurumun büyüdüğünü belirtti ve bunu Almanya için bir yoksulluk belgesi olarak niteledi. Araştırma sonuçları, dar gelirli nüfusun yüzde 40’ının gelirinin daha da azaldığını ve yoksul insan sayısının arttığını gösterdi. Ortalama gelirin yüzde 60’ının altında gelire sahip nüfus 2010 ile 2016 yılları arasında yüzde 14.2’den yüzde 16.7’ye çıktı. Bu gelişmede en büyük rolü ücret farkı oynadı. Buna göre orta gelirin altında ücret alanların sayısı arttı. Araştırmaya göre gelir farkı Doğu ile Batı arasında daha da yüksek. WSI Enstitüsü gelir dağılımındaki eşitsizliğin önüne geçmek için asgari ücretin artırılması, yüksek gelir ve mirasların daha fazla vergilendirilmesi gerektiği görüşünde.