Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’de gözaltına alınan kişilerin avukat yardımından yararlanması ile ilgili düzenlemeleri yeterli bularak, ihlal kararı verilen 83 dava hakkındaki icra sürecini sonlandırdığını duyurdu.

Strazburg’da toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, üye ülkeler hakkında verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icrası ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Komite, Türkiye’de 2003-2017 yılları arasında yapılan yasal değişiklikleri göz önünde bulundurarak, gözaltına alınan kişilerin avukat yardımından yararlanması ile ilgili düzenlemeleri yeterli buldu ve ihlal kararı verilen 83 dava hakkındaki icra sürecinin sonlandırıldığını bildirdi.

AİHM, 27 Kasım 2008 tarihli Salduz/Türkiye (36391/02) kararıyla, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılanan kişilere uygulanan gözaltında avukata erişim yasağı ve sonrasında bu ifadelerin yargılamada delil olarak kullanılmasına ilişkin AİHS 6/1 ve 6/3-cmaddesinin ihlal edildiğine karar vermişti.

Benzer gerekçelerle 83 başvuruda daha ihlal kararı veren AİHM’in bu kararlarının icra süreci, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Salduz karar grubu altında takip ediliyordu.

Türkiye, en son geçen yıl mayıs ayında sunduğu eylem raporunda, AİHM kararlarında belirtilen sorunların çözümlendiğine dair açıklamalara yer vermiş, yapılan mevzuat değişiklikleri, Anayasa Mahkemesi içtihatları, eğitim ve farkındalık artırıcı faaliyetler gibi konularda alınan önlemlerin ayrıntılarına değinilmişti.

Avukata erişime ilişkin sorunların çözüldüğünü teyit anlamına gelen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararının alınmasından önce Türkiye, 2003’te Devlet Güvenlik Mahkemeleri nezdinde açılan davalarda sanığın avukata erişiminin kısıtlanması hususunu kaldırmış, 2005’te ise Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile gözaltına alınan kişilere gözaltına alındıkları andan itibaren avukata erişim hakkı tanımış, ayrıca zorunlu müdafilik halleri düzenlemesine gitmişti.