Bilgi paylaşımı, yurtdışı Türklere zarar veremez

OECD tarafından geliştirilen “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” ile ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşların sorularına cevap veren AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın menfaatlerinin uluslararası düzeyde de korunması bizler için her zaman vazgeçilmez bir husustur. Söz konusu sözleşme incelendiğinde otomatik bilgi paylaşımında yurtdışındaki vatandaşlarımızın hassasiyetlerinin dikkate alındığı görülecektir” dedi.

Sözleşmenin, anlaşmaya taraf ülkeler arasında kişi ve kurumların banka hesapları dâhil yurt dışı finans kuruluşlarındaki varlıklarının karşılıklı olarak otomatik bildirilmesini içerdiğini hatırlatan Yeneroğlu, “Hangi ülkelerle bilgi paylaşımında bulunulacağına Bakanlar Kurulu karar verecektir. Bilgi paylaşımında vatandaşlarımızın menfaati esas alınacak, özellikle menfaatlerine aykırı bir paylaşım söz konusu olmayacaktır. Ancak bu çerçevede gerçekleştirilebilecek otomatik bildirim yine sadece mevduat kuruluşu, yatırım kurumu ve belirli sigorta şirketlerindeki finansal hesaplara yöneliktir. Gayrimenkul vb. konularda her hangi bir bildirim söz konusu olmayacaktır. Aynı şekilde emeklilik fonları, emeklilik ya da emekli maaşı hesapları ve emeklilik dışı tasarruf hesapları da kapsam dışındadır” dedi.

SADECE VERGİ AMAÇLI

Ayrıca Türkiye açısından geriye dönük bir bildirimde bulunulması söz konusu olmadığını vurgulayan Milletvekili, “Dolayısıyla anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih öncesine dair hiçbir bildirim yapılmayacaktır. Anlaşmanın en temel prensibi bilgilerin sadece vergi amaçlı kullanılabileceğidir. Vergi dışında bir hususun gündeme gelmesi ya da bilgilerin bu amaç dışında kullanılması sözleşmelere aykırıdır. Bu nedenle sağlanan hesap bilgisi belirtilen kapsam dışındaki hususlar için Türkiye’nin yazılı izni alınmadan paylaşılamaz ve ispat aracı olarak kullanılamaz. Bu durumda Türkiye’ye ve yaşanılan ülkedeki ilgili makamlara bilgi verilebilir ve gerektiğinde dava açılabilir. Finans hareketliliğinde uluslararası düzeyde şeffaflığın sağlanması ülkelerin küresel ekonomik sistem içerisindeki güvenilirliğinin artırılması açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple birçok ülke bakımından olduğu gibi Türkiye açısından bu tip sözleşmelere taraf olmak adeta zorunluluk haline gelmiştir. Bununla birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın menfaatleri de uluslararası düzeyde her zaman bizler için vazgeçilmez bir husustur” diye konuştu.

Yorumla

Buraya yorumunuzu yazabilirsiniz