Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İş Bankasındaki CHP hisselerinin hazineye devri konusunu yeniden gündeme getirmesi üzerine, AK Parti’nin hukukçu kurmayları devir işleminin kanuni altyapısını oluşturmak için çalışma başlattı.

CHP hisselerinin devri konusundaki tüm seçenekleri masaya yatıran AK Parti yönetimi, anayasa değişikliğini gerektirmeyecek formülleri tartışıyor. Daha önce MHP’nin de destekleyeceğini açıkladığı kanuni değişiklikler için, miras hukuku ve Siyasi Partiler Yasası masaya yatırıldı. AK Parti’de, Siyasi Partiler Yasası’nda ‘partilerin ticari faaliyet yapamayacaklarına’ yönelik hükümleri ve İş Bankasındaki Atatürk hisseleri konusunda 12 Haziran 1933’te çıkartılan 2307 sayılı Özel Kanun’un yürürlükten kaldırılması gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

67’NCİ MADDEYE EK
AK Parti’nin hukukçu kurmayları, CHP’nin İş Bankasında hissesi olmasının hem anayasaya hem de Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğu görüşünde. Siyasi Partiler Kanunu’nun 67’nci maddesinde “Siyasi partiler, ticari faaliyette bulunamazlar” hükmü yer alırken anayasanın 69’uncu maddesinde “Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemeyecekleri’ hükme bağlanıyor. AK Parti yönetimi, Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılacak değişiklikle CHP’nin İş Bankasındaki hisselerinin hazineye devrinin sağlanacağı görüşünde. Bu kapsamda, AK Parti, hisselerin devri için Siyasi Partiler Kanunu’nda bir değişiklik yapmayı değerlendiriyor ve Siyasi Partiler Kanunu’nun 67’nci maddesine “Siyasi partilerin sahip oldukları hisseler hazineye devredilir” şeklinde bir ifadenin eklenmesi değerlendiriyor. Ayrıca, siyasi partilerin ticari faaliyetle uğraşamayacaklarını düzenleyen hükümlerine, siyasi partilerin şirket ortağı olamayacaklarına yönelik bir hüküm eklenmesi durumunda CHP’nin bu hisseleri elinde bulundurmasına son verilebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

ÜYE ATAMASINA ENGEL
CHP, Atatürk’ün 5 Eylül 1938’deki vasiyeti uyarınca İş Bankası hisselerinin mülkiyetini elinde tutuyor. Vasiyetnameye göre CHP, İş Bankası yönetim kurulunda 4 üye bulunduruyor. AK Parti’de değerlendirilen bir diğer formül ise, CHP kontenjanından İş Bankasına üye atanmasının engellenmesi. Bunun yasal bir değişiklik yapılmadan gerçekleşmesi için, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin dolması beklendikten sonra, yeni üyelerin atanmasının önlenebileceği belirtiliyor.

İŞ BANKASIYLA İLİŞKİYİ KILIÇDAROĞLU YÜRÜTÜYOR
CHP ile İş Bankası arasındaki ilişkiyi doğrudan CHP Genel Başkanı yürütüyor. CHP’yi temsilen kimin Yönetim Kurulu Üyesi olacağına dair karar ve bankalardaki hisselerin yönetimine ilişkin talimatları da Genel Başkan veriyor. CHP, İş Bankasının 11 kişilik yönetim kuruluna 4 üye atama yetkisine sahip. Yönetim kurulu üyelerinin yıllık geliri yaklaşık 1 milyon TL. Huzur hakkı 800 bin lira ve üyelerin aylık maaşı 12 bin lira. İş Bankasında yüzde 28,09 ortaklık hissesi bulunan CHP’nin özellikle kritik yatırım ve kredi yönlendirmelerde doğrudan etkili olduğu belirtiliyor.

CHP’DE PANİK VE ÇARPITMA
Türkiye’nin en iyi bankalarından biri olan İş Bankasını CHP’nin elinden kurtarmak için yapılan adımlar CHP’yi telaşlandırdı. Muharrem İnce “Niyet Atatürk’ün hisselerinden çok, Atatürk’ün hisseleri üzerinden İş Bankasının kurumsal yapısına yönelik operasyonda bulunmaktır” diyerek meseleyi çarpıtmaya kalktı.