AK Parti, devletimizi yurt dışındaki vatandaşlarımıza yaklaştırdı.

 

Dünyanın dört bir yanında yerleşik olarak ikamet eden 6 milyon civarında insanımız var. Bunların çoğunluğu Avrupa ülkelerinde yaşıyor. Yurt dışındaki insanlarımızın hikâyesi sadece göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir öykü değil. Hepsi daha iyi bir yaşam düşüncesiyle yollara düştüler. Hayaller hep ortaktı: ‘Bir gün geri dönmek.’ Fakat hayat şartları gereği birçoğu giderek kök saldı.
1960’lı yıllarda işçi göçüyle başlayan bu öykü, bugün artık çok farklı bir gerçekliğe dönüşmüş durumda. Bu durum yurt dışındaki vatandaşlarımızın ana vatana, ana vatanın ise onlara karşı yükümlülüğünü değiştiriyor. Yurt dışındaki Türk diasporası yaşadıkları ülkeler ile ilişkilerimizin en önemli unsurunu oluşturuyor. Bulundukları ülkeyi yurt edinmiş ancak Türkiye ile bağlarını koparmamış bir kitleden bahsediyoruz. Bu bağlamda AK Parti iktidara gelene kadar maalesef pek çok konuda geç kalındı. AK Parti Hükûmetlerimiz geçmişteki ihmalkârlığı telafi etmeye çalıştı. Hükûmetlerimizle birlikte yurt dışı Türklere bakış açısı da değişmeye başladı. Türkiye’nin; Avrupa’daki varlığının korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçme ve seçilme hakkının kolaylaştırılması, ana dili eğitimi ve öğretiminde orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar gözetilerek yapısal adımların atılması, kültür birikiminin güçlendirilmesi hedefiyle programların kurumsallaştırılması çok önemli gelişmelerdir.
Son 16 yıldır büyük bir gelişim sürecine giren, tüm dünyaya yardım elini uzatan yeni bir Türkiye var. Güçlü Türkiye’nin mimarı AK Parti olarak yurt dışındaki insanlarımızın ihtiyaçlarının da farkındayız. Çözüm yolları için gerekli vizyona ve alt yapıya sahibiz. Geçtiğimiz dönemlerde bu anlamda çok önemli mesafeler kat ettik. Türkiye artık yurt dışındaki vatandaşını görüyor, anlıyor, dinliyor. Onların sorunlarını, taleplerini konuşuyor, çözüm üretiyor ve uygulamaya geçiyor.

Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi hususunda ciddi mesafe kaydettik
İktidarda olduğumuz dönemlerde hayata geçirdiğimiz en önemli çalışma alanlarından biri, yurtdışındaki vatandaşlarımızın günlük hayatlarını doğrudan etkileyen kamu hizmetleri alanında yaptığımız iyileştirmelerdir. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı sıralayacak olursak; öncelikle yurtdışındaki insanımıza hizmet edecek Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nı kurduk. Başkonsolosluk sayısını artırarak ve yeni teknolojileri kullanarak konsolosluk hizmetlerinde önemli iyileştirmeler yaptık. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın ana vatandaki seçimlerde oy kullanmasına imkân sağladık. Böylece demokratik ve anayasal bir hakkın gereğini yerine getirerek önemli bir adım atmış olduk. Dövizle askerlik bedelini 6 bin Avrodan bin Avroya, pasaport harçlarını ise yurt dışındaki vatandaşlarımız için yarıya düşürdük. Mobil cihazların Türkiye’de harç ödemeden 4 ay kullanılabilmesini sağladık.

Yeni dönemde de kamu hizmetlerini daha işlevsel ve kolay ulaşılır hâle getirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu noktada kurumsallaşmayı çok önemsiyoruz. Bu bilinçle TBMM’de daha önce alt yapı çalışmalarına başladığımız ve Türk Diasporası ile ilgili meseleleri takip etmek üzere Yurt Dışı Türkler Komisyonu’nu kuracağız. Bakanlıkların hizmetlerini etkin yürütmek üzere Yurt Dışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu’nu hayata geçireceğiz. Konsolosluk bölgelerinde sekretaryası YTB tarafından yürütülecek geniş katılımlı Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Meclisleri oluşturacağız. Bu yenilikler kuşkusuz kamu nezdindeki çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Öte yandan Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar için kamu hizmetlerine katılımın şartlarını ihtiyaçlar bağlamında yeniden düzenleyeceğiz. Kişisel verileri ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak korumaya, vatandaşlarımızın menfaatlerini esas almaya devam edeceğiz. Dövizle askerlik işlemlerinde 38 yaş sorununu kaldıracağız. Gümrük kapıları ve gümrükleri modernize ederek yenilemeyi sürdüreceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı ve daha fazlasını hayata geçirerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmetlerini daha da ileriye taşıyacağız.
Vatandaşlarımızın haklarını etkin olarak kullanabilmelerini daima desteledik ve desteklemeye devam edeceğiz
Bugüne kadar önemli mesafe aldığımız bir diğer husus ise Hukuk ve İnsan Hakları alanı. Bu çerçevede yurt dışında yaşayan Türk hukukçularımızın insanlarımıza hizmet sunumunun kalitesini artırmak için hukuk eğitim programları düzenledik. İslamofobi ve ayrımcılık alanında eğitim ve staj programları ile uzman yetiştirme çalışmaları gerçekleştirdik. İslamofobi ve ayrımcılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası girişimleri destekleyerek, etkin mekanizmalar kurulması için çalışmalar başlattık.

Yeni dönemde tüm insanlık için büyük tehdit oluşturan ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile mücadelede ilgili ülkelerle birlikte hareket ederek, yurt dışındaki insanımızı da yakından ilgilendiren insani değerlerin korunması hususunda çalışmalarımızı hızlandıracağız. İnsan Hakları ve İslam Karşıtlığı ile Mücadele alanında uzman yetiştirme çalışmalarına öncelik vereceğiz. Yurt dışındaki hukukçularımızın uzmanlaşması için mevcut olan eğitim programlarını artırarak sürdüreceğiz.

Yaşadığımız toplumlarda bireysel düzeyde tüm sorunlarla mücadele etmemiz mümkün değil. Ancak birlik içinde yaşadığımız ülkelerin anayasal iddialarına da sahip çıkarak sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz. Çoğulcu ortamın muhafazası için azınlık toplumlarının herkesten daha çok mücadele etmesi gerekiyor. Sorumluluklarımız artıyor.

Artık yurt dışındaki vatandaşlarımız ‘Türkiye’de Almancı’, ‘Almanya’da yabancı’ değil. Vatandaşlarımız bugün o ülkelerde eğitimden iş hayatına, spordan sanata, siyasetten sivil topluma birçok alanda hayatın içinde yer alarak bulundukları ülkelere değer katıyor. Türkiye’deki seçimlere katılım sağlayarak da ülke siyasetinde belirleyici rol oynuyorlar.  Ana vatanda yaşanan olaylara anında reaksiyon göstererek buradaki gündemi yakından takip ettiklerini, milletimiz ile dayanışma içinde olduklarını gösteriyorlar. Bugüne kadar Avrupalı birçok vatandaşımızın, şehitlerimizin yakınlarına destek olarak “aile bireylerimizin acılarını paylaşıyoruz” şeklindeki yaklaşımı da bu dayanışmanın en güzel örneğidir. Artık sınırlar ve mesafeler milletimizin arasına set çekemiyor; her an farklı coğrafyalarda olsak da aynı duygularla, birlikte yaşıyoruz.
Yıllardır vatandaşlarımız Türk diasporasının sorunlarını sadece AK Parti’nin çözdüğünü gördü. Beyannamemizde de hedeflerimizi detaylı bir şekilde açıkladık. Aslında bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın göstergesidir. Yurt dışındaki seçmenlerimiz de bunun bilincinde. Bunu da sandıkta güçlü bir şekilde göstereceklerine inancım tam!

 

Mustafa Yeneroğlu,/AK Parti İstanbul Milletvekili

Yorumla

Buraya yorumunuzu yazabilirsiniz