The Lancet Microbe dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, ateşli tifoya neden olan bakteriler, insan sağlığı için en önemli antibiyotiklerin bazılarına karşı direnç gösteriyor. Ateşli tifo, küresel bir halk sağlığı olarak yılda 100 binden fazla ölüme sebep oluyor. Yapılan yeni çalışmada ateşli tifoya neden olan bakteri S. Typhi’nin en büyük genom dizileme çalışması incelendi. Çalışma, antibiyotiğe dirençli suşların ortaya çıktığını ve yayıldığını gösterdi.

ÇOK KEZ ÜLKE SINIRLARINI AŞTI

Çoğunluğu Güney Asya’dan kaynaklı 7.500’den fazla S. Typhi genomunun analizi yapıldı. Dirençli suşların son 30 yılda, en az 197 kez ülke sınırlarını aştığı tespit edildi. Bu suşlar en sık Güney Asya’da ve Güney Afrika’ya kadar ortaya çıkarken, Birleşik Krallık, ABD ve Kanada’da da rapor edildi.

2014 ve 2019 yılları arasında bilim insanları, ateşli tifoya neden olan ve yılda 100 binden fazla insanı öldüren bakteri olan “3.489 S.” nin  genomlarını sıraladı.

Yayımlanan bulgularda, küresel sorunların devam ettiği ortaya kondu. Çalışma, bakterinin iki önemli antibiyotik türü olan ‘makrolidleri’ ve ‘kinolonları’ alt edebilen türlerinin sayısının hızla arttığını ve diğer ülkelere yayıldığını ispatladı.

Antibiyotiklere dirençli bir hastalık olan ateşli tifo vakaları küresel olarak artmaya başladı.

GERÇEK BİR ENDİŞE NEDENİ

ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi’nde doçent ve çalışmanın baş yazarı Jason Andrews, çalışmanın bulgularının “gerçek bir endişe nedeni” olduğunu belirterek, özellikle yüksek riskli ülkelerde önleme çalışmalarının yapılmasını istedi.

Andrews, “Dirençli S. Typhi suşlarının uluslararası alanda pek çok kez yayılması, aynı zamanda tifo kontrolünü ve daha genel olarak antibiyotik direncini yerelden ziyade küresel bir sorun olarak görme ihtiyacının altını çiziyor” dedi.

ATEŞLİ TİFO NEDİR?

Tifo hastalığı, yüksek ateş, ishal ve kusma gibi belirtilerle kendini gösterir. Ölümcül olabilen bakteriyel bir enfeksiyondur. Etken mikroorganizma genellikle Salmonella Typhi isimli bakteridir. Enfeksiyon sıklıkla kontamine yiyeceklerden ve içme suyundan bulaşır. En çok bilinen şekliyle gıda zehirlenmesi, ateşli tifoya yol açar.  El yıkamanın daha az olduğu yerlerde daha yaygındır.